നിള ബളര്‍ത്തിയവര്‍

കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിനു താഴെയുള്ള 'മരുഭൂമി'യിലൊരു സെമിനാര്‍ നടക്കുകയാണു " തങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ നിള വഹിച്ച് പങ്ക്" ഇതാണു വിഷയം അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം സഹിത്യകാരന്മാരും സിനിമാക്കാരുമാണു അവര്‍ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളില്‍ നിള ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചു വാതോരാതെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു . ആസമയത്താണൂ മലബാറിലെ ഒരു വന്‍ പണച്ചാക്ക് വേദിയിലേക്ക് കയറിവന്നതു. അയാള്‍ ഒരു സാഹത്യകാരന്റെ കയ്യില്‍നിന്ന് മൈക്ക് ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങി " ഞമ്മടെ സൊന്തക്കാരെ ഇബിടെ നിള ബളര്‍ത്തിയബരുടെ സഗമം നടക്കാണു , ഞമ്മളൂ ബേദനയോടെ ചോധിക്കാണു എന്തുകൊണ്ടിങ്ങളീ പാവം മണലുകച്ചോടക്കാരനെ ഈ പരിപാടിക്കു ബിളിച്ചില്ല"
<.>
<.>
Share this post :
 
Copyright © 2015. Chiri - All Rights Reserved
Website Designed and Developed by Creating Website
Disclaimer